Avis aux collectionneurs : arrivage de Caladium et plantes rares

Nos baby plantes sont de retour ! Réalisez votre propre box de baby plantes

Problem och lösningar för ananasbromeliad

Problèmes et Solutions pour la Bromelia ananas - La Green Touch

Laetitia Tavares |

Har du problem med din ananasbromelia? Vi har identifierat de olika problem och sjukdomar som den berömda ananasplantan kan ha.

1. Bas- eller kronröta

 • Symtom: Plantans bas eller området runt den centrala rosetten blir mjuk och brunaktig.
 • Orsaker: Överdriven vattning eller stagnation av vatten i växtens rosett.
 • Lösningar: Se till att krukan har bra dränering och undvik att låta vattnet stagnera i rosetten. Om rötan är framskriden är det ofta svårt att rädda plantan, men att försöka ta bort de ruttna delarna och transplantera de friska delarna kan ibland fungera.

2. Gulnande eller brända löv

 • Symptom: Blad tappar sin gröna färg och visar tecken på blödning, som bruna fläckar eller torkade kanter.
 • Orsaker: Direkt exponering för solljus, vattning med klorerat eller fluorerat vatten, eller stress på grund av för torr luft.
 • Lösningar: Placera plantan på en plats med starkt men indirekt ljus. Använd filtrerat vatten eller regnvatten för vattning och öka luftfuktigheten runt växten.

3. Långsam tillväxt eller frånvaro av blomning

 • Symtom: Växten visar inga tecken på tillväxt eller producerar inga blommor.
 • Orsaker: Brist på ljus, olämplig temperatur eller otillräcklig näring.
 • Lösningar: Se till att ananasbromeliad får tillräckligt med indirekt ljus, håll en omgivningstemperatur mellan 18°C ​​och 24°C och gödsla lätt under växtsäsongen.

4. Vissna eller hängande löv

 • Symptom: Blad tappar sin stelhet och lyster, de verkar vissna eller hängande.
 • Orsaker: Undervatten, luft som är för torr eller trånga rötter i en för liten kruka.
 • Lösningar: Öka vattningsfrekvensen utan att låta vattnet stagnera i botten av krukan, placera krukan på en bricka med fuktiga småstenar för att öka luftfuktigheten, eller överväg att plantera om växten i en större kruka .

5. Parasiter

 • Symtom: Förekomst av små spindelnät, bladlöss eller mjöllöss på växten.
 • Orsaker: Stressiga växtförhållanden som gör växten mer mottaglig för skadedjursangrepp.
 • Lösningar: Rengör angripna områden med en fuktig trasa eller använd en mild insekticid tvål. Förbättra växtförhållandena för att stärka växtens naturliga motstånd.

Allmänna råd:

 • Inspektera alltid växten vid köptillfället och med jämna mellanrum efter tecken på sjukdom eller skadedjur.
 • Undvik plötsliga förändringar i skötselförhållandena, eftersom detta kan stressa växten och göra den mer mottaglig för sjukdomar.

För att ta reda på allt om att ta hand om Bromelia Pineapple klicka här och slutligen för att erbjuda (dig) denna fantastiska växt den är genom här