Avis aux collectionneurs : arrivage de Caladium et plantes rares

Nos baby plantes sont de retour ! Réalisez votre propre box de baby plantes

Praktisk guide: Välj och plantera din fruktbuske vid rätt tidpunkt

Guide Pratique : Choisir et Planter votre Arbuste Fruitier au Bon Moment

Laetitia Tavares |

Fruktbuskar är ett utmärkt tillskott till alla trädgårdar och ger inte bara läcker frukt utan också skönhet och skugga. Men att välja rätt fruktbuske och veta när den ska planteras kan verka komplicerat. Följ den här praktiska guiden för att göra de bästa valen och njuta av rikliga skördar år efter år.

1. Att välja rätt fruktbuske

Utvärdera tillgängligt utrymme:

 • Det första steget är att bedöma det utrymme du har tillgängligt. Vissa buskar, som äppelträd, kräver mer utrymme än mer kompakta buskar, som krusbär.

Förstå ditt klimat:

 • Fruktbuskar har specifika behov vad gäller klimatet. Se till att välja en sort som trivs i din klimatzon för att säkerställa god tillväxt och fruktsättning.

Pollinering:

 • Vissa buskar kräver närvaron av en pollinerande sort för att producera frukt. Ta reda på om pollineringsbehoven för arten du funderar på.

Sjukdomsresistens:

 • Välj sjukdomsresistenta sorter för att minska behandlingsbehoven och säkerställa en sund tillväxt.

2. Vilken årstid ska man plantera?

Vår:

 • Våren anses ofta vara den bästa tiden att plantera de flesta fruktbuskar, särskilt i kallare områden. Detta ger dem hela sommaren att etablera sig innan vintern.

Höst:

 • I områden med mildare klimat är hösten idealisk för plantering. Buskar kan dra nytta av vinterfuktigheten för att etablera sig och snabbt börja växa följande vår.

3. Planteringstips

Markberedning:

 • Förbered jorden genom att berika den med kompost eller väl ruttnad gödsel. Se till att planteringsplatsen är väl dränerad för att förhindra rotröta.

Plantering:

 • Gräv ett hål som är tillräckligt brett för att rymma buskens rötter utan att trycka ihop dem. Placera busken på samma djup som den var i sin kruka eller plantskola.

Vattna:

 • Vattna ordentligt efter plantering och bibehåll en god luftfuktighet tills busken är etablerad.

4. Underhåll efter plantering

Storlek:

 • Beskärning är avgörande för att uppmuntra god fruktsättning. Ta reda på de specifika beskärningsbehoven för din fruktbuske.

Skydd:

 • Skydda unga buskar från dåligt väder och skadedjur tills de är helt etablerade.

Att välja och plantera en fruktbuske vid rätt tidpunkt är avgörande för att säkerställa sund tillväxt och rikliga skördar. Genom att överväga utrymme, klimat, pollineringsbehov och följa planterings- och skötseltips är du på god väg att njuta av utsökt frukt som odlas i din egen trädgård. Kom ihåg att tålamod är nyckeln; ge dina buskar tid att etablera sig och de kommer att belöna dig rejält.

Upptäck våra fruktbuskar här